Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2014
Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma 9 cm 4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ma 9 cm

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Obliczamy długość odcinka x korzystając z twierdzenia Pitagorasa:

`x^2+x^2=(12sqrt2)^2` 

`2x^2=144*2\ \ \ \ |:2` 

`x^2=144` 

`x=12\ cm` 

 

Teraz korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla zamalowanego trójkąta obliczamy y:

`12^2+9^2=y^2` 

`144+81=y^2` 

`y^2=225` 

`y=15\ cm\ \ \ \ odp.\ C`