Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Czy kąty o podanych miarach mogą być kątami tego 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Czy kąty o podanych miarach mogą być kątami tego

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie

Suma kątów wewnętrznych każdego trójkąta wynosi 180°. Sprawdzam, czy suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180°.

a) 36° + 54° + 100° = 190°

190°≠ 180°

Odp. Podane kąty nie mogą być kątami tego samego trójkąta

b) 45° + 54° + 81° = 180°

Odp. Podane kąty mogą być kątami tego samego trójkąta.

c) 100° + 50° + 40° = 190°

190° ≠180°

Odp. Podane kąty nie mogą być kątami tego samego trójkąta.