Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Obwód prostokąta wynosi 24 dm. Długość 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oznaczmy sobie jeden z boków prostokąta jako x. Wtedy drugi bok, będący połową pierwszego boku, wynosi:

`1/2x`

Dzięki informacji, że obwód wynosi 24 dm układamy równanie:

`1/2x+1/2x+x+x=24dm`

`3x=24 dm`        ` /:3`

`x=8 dm`

Znamy długość dłuższego boku. Obliczamy długość drugiego boku, równego połowie długości boku pierwszego:

`1/2x=1/2*8dm=4dm`

Obliczamy pole tego prostokąta:

`P=4dm*8dm=ul(ul(32dm^2))`

Odpowiedź:

Pole tego prostokąta wynosi 32 decymetry kwadratowe.