Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Na diagramie przedstawiono miesięczne ...4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na diagramie przedstawiono miesięczne ...

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

Obliczmy ile wynoszą wszystkie miesięczne wydatki państwa Kowalskich:

`400+250+500+150+1500+300++500=3600`

Miesięczne wysatki państwa Kowalskich wynoszą 3600 zł.

 

Przedstawmy poszczególne wydatki, jako część całości wydatków.

Utrzymanie samochodu kosztuje 400 zł, czyli stanowi 400/3600 wszystkich wydatków.

Skróćmy ułamek:

`strike400^1/strike3600^9=1/9` 

Utrzymanie samochodu stanowi 1/9 wszystkich wydatków.

 

Na edukacje wydaję 250 zł, co stanowi 250/3600 wszystkich wydatków.

Skróćmy ułamek:

`strike250^5/strike3600^72=5/72` 

Wydatki na edukacje  stanowią 5/72 wszystkich wydatków.

 

Oszczędności  stanowią 500 zł, czyli stanowi 500/3600 wszystkich wydatków.

Skróćmy ułamek:

`strike500^5/strike3600^36=5/36` 

Oszczędności stanowi 5/36 wszystkich wydatków.

 

Na rozrywkę wydają 150 zł, co stanowi 150/3600 wszystkich wydatków.

Skróćmy ułamek:

`strike150^3/strike3600^72=3/72` 

Wydatki na rozrywkę stanowią  3/72 wszystkich wydatków.

 

Na żywność wydają 1500 zł, co stanowi 1500/3600 wszystkich wydatków.

Skróćmy ułamek:

`strike1500^30/strike3600^72=30/72` 

Wydatki na żywność stanowią 30/72 wszystkich wydatków.

 

Opłaty za RTV i telefon wynoszą 300 zł, co stanowi 300/3600 wszystkich wydatków.

Skróćmy ułamek:

`strike300^1/strike3600^12=1/12`

Opłaty za RTV i telefon stanowią 1/12 wszytskich wydatków.

 

Opłaty za mieszkanie wynoszą 500 zł, co stanowi  500/3600 wszystkich wydatków.

Skróćmy ułamek:

`strike500^5/strike3600^36=5/36` 

Opłaty za mieszkanie stanowią 5/36 wszytskich wydatków.

 

Przedstawiliśmy poszczególne wydatki, jako części ze wszystkich wydatków.

Chcemy obliczyć jaka miara kąta przypada na poszczególne wydatki.

W tym celu ułamek mnożymy przez 360°.

 

Utrzymanie samochodu:

`1/strike9^1*strike360^o^40=40^o` 

Edukacja:

`5/strike72^1*strike360^o^5=25^o` 

Oszczędności:

`5/strike36^1*strike360^o^10=50^o` 

Rozrywka:

`3/strike72^1*strike360^o^5=15^o` 

Żywność:

`30/strike72^1*strike360^o^5=150^o`

Opłaty za RTV i telefon:

`1/strike12^1*strike360^o^30=30^o` 

Opłaty za mieszkanie:

`5/strike36^1*strike360^o^10=50^o` 

 

Diagram kołowy przedstawiający miesięczne wydatki państwa Kowalskich: