Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Cena 1 kg cukru wynosi ...4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

a) 

Ilość kilogramów

5

7

10

20

Koszt zakupu

20

28

40

80

 

b)

Współczynnik proporcjonalności obliczymy dzieląc koszt zakupionego cukru przez ilość cukru.

`20/5=4` 

Współczynnik proporcjonalnosci wynosi 4.

Wielkościami proporcjonalnymi jest koszt zakupu cukru oraz ilość kilogramów.

 

c)

Niech "x" - ilość kupowanego cukru, "y" - kwota jaką trzeba zapłacić.

`y/x=4\ \ \ |*x` 

`y=4x`