Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Zmieszano 500 g soku malinowego ...4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zmieszano 500 g soku malinowego o stężeniu 90% oraz 700 g soku malinowego o stężeniu 60%.

 

- Jeżeli obliczmy 90% z 500 g otrzymamy ile było czystego soku w pierwszym roztworze:

`90%*500=90/strike100^1*strike500^5=450` 

W pierwszym roztworze było 450 gram czystego soku.

Aby obliczyć ile czystego soku znajdowało się w drugim roztworze, musimy obliczyć 60% z 700 g.

`60%*700=60/strike100^1*strike700^7=420` 

W drugim roztworze było 420 gram czystego soku.

 

Odp: W pierwszym roztworze było 450 gram czystego soku, natomiast w drugim było 420 gram czystego soku.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Po zmieszaniu roztworów otrzymujemy 1200 gram soku malinowego, z czego czysty sok stanowi 870 gram.

`500\ "g"+700\ "g"=1200\ "g"` 

`450\ "g"+420\ "g"=870\ "g"` 

`strike870^87/strike1200^120=strike87^29/strike120^40=29/40`

Odp: Po zmieszaniu, czysty sok stanowi 29/40 całego roztworu.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

Aby obliczyć iluprocentowy powstał roztwór ułamek przedstawiający, jaką część czystego soku stanowi cały roztwór, opisujemy za pomocą procentów.

`(29)/strike40^2*strike100^5%=(29*5)/2%=145/2%=72 1/2%` 

 

Odp: Powstał roztwór 72,5 - procentowy.