Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Pewną cenę towaru najpierw ...4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Cenę towaru najpierw obniżono o 30%, a następnie podwyższono o 30%. Ostateczna cena wynosi 273zł. 

Obliczmy "idąc od tyłu" ile kosztował towar popierwszej obniżce.

x - cena towaru po pierwszej obniżce. Wiemy, że cenę tę podwyższono o 30% i otrzymano 273zł.

Zapiszmy równanie:

`130%*x=273` 

`strike120^13/strike100^10*x=273\ \ \ \ \ \ \ \ \ \|*10` 

`13*x=2730\ \ \ \ \ \ \ \ \ |":"13` 

`x=210`

Cena po pierwszej obniżce wynosiła 210zł.

 

Obliczmy ile wynosiła cena początkowa. Oznaczmy y - cena początkowa towaru.

Wiemy, że towar obniżono o 30% i otrzymano 210zł. Zapiszmy równanie:

`70%*y=210` 

`strike70^7/strike100^10*y=210\ \ \ \ \ \ \ |*10` 

`7*y=2100\ \ \ \ \ \ \ \ |":"7` 

`y=300` 

Cena przd obniżką wynosiła 300zł.

 

 

Sprawdzamy czy rozwiązanie spełnia warunki zadania.

Początkowo cenę obniżono o 30%.

`30%*300=30/strike100^1*strike300^3=90` 

Cenę obniżono o 90zł.

`300-90=210` 

Cena po pierwszej obniżce wynosi 210zł.

Następnie otrzymaną cenę podwyższono o 30%.

`30%*210=strike30^3/strike100^1*strike210^21=63` 

Cenę podwyższono o 63zł. 

`210+63=273` 

Cena po podwyżce wynosi 273zł.

 

 

Odp: Towar na początku kosztował 300zł.