Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wśród liczb: 1264: 1355, 17 210, 23 4224.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wśród liczb: 1264: 1355, 17 210, 23 422

Zadanie
A.Zadanie
B.Zadanie
C.Zadanie
D.Zadanie

a)

Są to liczby, których cyfrą jedności jest 0,2, 4, 6 lub 8.

1 264, 17 210, 23 422

b)

Są to liczby, których suma cyfr jest podzielna przez 3.

11 925

c)

Są to liczby których dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

1264

d)

Liczby podzielne przez 2 są to liczby, których cyfrą jedności jest 0,2, 4, 6 lub 8, natomiast liczby podzielne przez 5-są to liczby których cyfra jedności to 0 lub 5. Zatem aby liczba była podzielna przez 2 i przez 5 to jej cyfra jedności musi być równa 0. 

17 210