Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Narysuj kwadrat ABCD ...4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Rysujemy kwadrat ABCD.

a) Wyznaczamy obraz tego kwadratu w symetrii względem punktu O, który leży poza tym kwadratem.

Przez wierzchołki A, B, C oraz D prowadimy proste, które przecinają się w punkcie O. Następnie na odpowiednich prostych, po przeciwnej stronie punktu O, zaznaczamy obrazy poszczególnych wierzchołków, w takiej same odległości, w jakiej wierzchołki A, B, C oraz D znajdują się od punktu O.

Obrazem kwadratu ABCD (zaznaczony kolorem żółtym) jest kwadrat A'B'C'D' (zaznaczony kolorem niebieskim).

b) Wyznaczamy obraz kwadratu ABCD w symetrii względem punktu C, który jest wierzchołkiem tego kwadratu. Obrazem punktu C jest on sam, ponieważ jest on środkiem symetrii.

 

 

 

c) Wyznaczamy obraz kwadratu ABCD w symetrii względem punktu S, który leży wewnątrz tego kwadratu.

 

d) Wyznaczamy obraz kwadratu ABCD w symetrii względem punktu S, który należy do jednego z boków tego kwadratu.