Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Podaj nazwy czworokątów ...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

a) Czworokąt, który ma jedną oś symetrii: trapez równoramienny, który nie jest prostokątem; deltoid (jeżeli przejmiemy, że w definicji deltoidu żadne boki nie są równoległe i dwie pary boków sąsiednich są równe) 

b) Czworokąt, który ma dwie osie symetrii: prostokąt (który nie jest kwadratem), romb (który nie jest kwadratem)

c) Czworokąt, który ma cztery osie symetrii: kwadrat