Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Narysuj dwa okręgi ...4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Każde dwa okręgi o takich samych promieniach są do siebie symetryczne względem pewnej prostej. 

Prosta względem, której okręgi są symetryczne jest symetralną odcinka łączącego środki tych okręgów.

 

Na poniższym rysunku okręgi są symetryczne względem prostej m. Odcinek AB jest to odcinek łączący środki okręgów.

Symetralna odcinka AB wyznacza prostą m względem, której okręgi są symetryczne.