Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Sprawdź, czy podane równanie ...4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

`"a)"\ x+3=1/3(3x+9)\ \ \ \ \ \ |*3` 

`3(x+3)=strike3^1*1/strike3^1(3x+9)`  

`3x+9=3x+9\ \ \ \ |-9` 

`3x=3x\ \ \ \ \ \ |-3x` 

`0=0`  

Jest to równanie tożsamościowe. 

Dokładniej powinno być zapisane tak:

`0x=0` 

Wówczas  widać, że równanie jest spełnione przez każdą liczbę, gdyż jakakolwiek liczba pomnożona przez 0 da w wyniku 0.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"b)"\ 2x-4=4-2x\ \ \ \ \ \ \ \ |+2x` 

`4x-4=4\ \ \ \ \ \ \ \ \ |+4` 

`4x=8\ \ \ \ \ \ \ \ |":"4` 

`x=2` 

Nie jest to równanie tożsamościowe, ponieważ spełnia go tylko jedna liczba, czyli 2.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"c)"\ 5-7x=4-7x+1` 

`5-7x=5-7x\ \ \ \ \ \ \ |-5` 

` ` `-7x=-7x\ \ \ \ \ \ \ \ |+7x`

`0=0` 

Jest to równanie tożsamościowe.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"d)"\ 3x=0\ \ \ \ \ \ \ \ |":"3`

`x=0/3` 

`x=0` 

Nie jest to równanie tożsamościowe, gdyż tylko jedna liczba, czyli 0, je spełnia.