Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Liczbę naturalną nieparzystą ...4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Liczbę naturalną nieparzystą ...

IZadanie
IIZadanie
IIIZadanie

- Oznaczmy liczbe nieparzystą jako "2n+1", gdzie n - dowolna liczba naturalna.

(Podkładając za "n" liczby naturalne otrzymujemy liczby nieparzyste np. gdy za "n" podstawimy 3 wówczas otrzymamy 7, gdy podstawimy 6 otrzymamy 13 itd.)

Aby stworzyć następujące po "2n+1" liczby nieparzyste musimy do niej dodawać kolejne liczby nieparzyste, czyli 3, 5,7.

Kolejny liczby nieparzyste następujące po "2n+1" to:

`2n+3,\ 2n+5,\ 2n+7`

 

Suma trzech kolejnych liczb nieparzystych:

`(2n+3)+(2n+5)+(2n+7)=2n+3+2n+5+2n+7=6n+15=3(2n+5)` 

Zapisaliśmy sumę kolejnych naturalnych  liczb nieparzystych jako iloczyn liczby "3" i "2n+5".

Liczba 3(2n+5) jest podzielna przez 3 bez reszty, ponieważ w wyniku dzielenia otrzymamy "2m+5", a liczba "2n+5" jest liczbą naturalną (więc także całkowitą).