Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Do podanych opisów słownych (I.-V.) dopasuj wszystkie odpowiadające im wyrażenia algebraiczne 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Do podanych opisów słownych (I.-V.) dopasuj wszystkie odpowiadające im wyrażenia algebraiczne

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

`I.- \ a, \ h`  
Obwód równoległoboku to suma długości jego boków. Równoległobok ma dwa boki długości a i dwa boki długości b.
Stąd obwód ten wynosi: a+b+a+b=2a+2b

`II.- \ b, \ g` 
Pole kwadratu to iloczyn długości dwóch jego boków. Kwadrat ma wszystkie boki tej samej długości, więc jego pole to: a∙a=a²

`III. - \ d, \ e`  
Obwód trójkąta to suma długości jego boków. Trójkąt równoboczny ma trzy boki tej samej długości a, więc jego obwód to:a+a+a=3a   

`IV. - \ c, \ f` 
Pole trójkąta to połowa iloczynu długości podstawy i długości wysokości. 

`V. - \ a, \ h` 
Obwód prostokąta to suma długości jego boków. Prostokąt ma dwa boki długości a i dwa boki długości b.
Stąd jego obwód wynosi: a+b+a+b=2a+2b