Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Obwód trapezu prostokątnego wynosi 38 cm. 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii


Obwód trapezu wynosi 38cm. Znamy długości dwóch jego boków i długość krótszej podstawy. Możemy zatem obliczyć długość dłuższej podstawy.
`5cm+4cm+13cm+x=38` 
`22cm+x=38cm \ \ \ \ \ |-22cm` 
`x=16cm` 


Należy teraz obliczyć pole trapezu. Korzystamy ze wzoru:
`P=1/2 (a+b)*h` , gdzie a i b to długość podstaw, h to długość wysokości.
W trapezie prostokątnym prostopadły do podstaw bok to wysokość. 

Liczymy pole trapezu:
`P=1/2(16cm+4cm)*5cm=1/2*20cm*5cm=50cm^2`