Autorzy:Praca zbiorowa
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wstaw w każdą lukę odpowiedni znak 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wstaw w każdą lukę odpowiedni znak

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

Jeśli podnosimy do potęgi liczbę dodatnią, to mamy dwie możliwości:

  • jeśli liczba będąca podstawą potęgi jest większa od 1, to im wyższy wykładnik potęgi, tym wyższa wartość potęgi (bo więcej razy mnożymy przez liczbę większą od 1, więc wynik się zwiększa), np.:
    `2^3>2^2,\ \ \ bo\ \ \ 2^3=2*2*2=8,\ \ \ 2^2=2*2=4` 
    2 jest liczbą większą od 1, więc kolejne potęgi otrzymujemy zwiększając poprzedni wynik 2 razy. 


  • jeśli liczba będąca podstawą potęgi jest mniejsza od 1 (ułamek właściwy), to im wyższy wykładnik potęgi, tym mniejsza wartość potęgi (bo więcej razy mnożymy przez ułamek, zmniejszając w ten sposób wynik), np.:
    `(1/2)^3<(1/2)^2,\ \ \ bo\ \ \ (1/2)^3=1/2*1/2*1/2=1/8,\ \ \ (1/2)^2=1/2*1/2=1/4` 

 

Teraz możemy łatwo porównać liczby:

`a)\ (1/2)^1>(1/2)^3\ \ \ \ \ (1/2)^5<(1/2)^4\ \ \ \ \ (1/2)^16<(1/2)^13` 

`b)\ (0,1)^3<(0,1)^2\ \ \ \ \ \ (0,1)^5>(0,1)^7\ \ \ \ \ \ (0,1)^12>(0,1)^21`  

`c)\ (1,2)^2<(1,2)^3\ \ \ \ \ \ (1,2)^10>(1,2)^0\ \ \ \ \ (1,2)^7<(1,2)^9`