Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Od sumy liczb -3 5/8 i 4,125 odejmij różnicę liczby 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

`[-3 5/8+4,125]-[-11 3/4-(-4,25)]=` 

`=[-3 5/8+4 1/8]-[-11 3/4+4,25]=` 

`=[4 1/8-3 5/8]-[-11 3/4+4 1/4]=` 

`=[3 9/8-3 5/8]-(-7 2/4)=` 

`=4/8+7 2/4=1/2+7 1/2=8`