Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Oblicz pole koła, którego obwód wynosi 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Obwód koła o promieniu r obliczamy ze wzoru: 

`O=2pir` 

 

Zatem dzieląc obwód przez 2 pi otrzymamy promień: 

`r=O:2pi` 

 

 

Z kolei pole koła o promieniu r obliczamy ze wzoru: 

`P=pir^2` 

 

`a)` 

`r=12,56\ cm:2pi=(12,56)/(2pi)\ cm=(6,28)/(pi)\ cm~~(6,28)/(3,14)\ cm=628/314\ cm=2\ cm` 

`P~~pi*(2\ cm)^2=pi*4\ cm^2=4pi\ cm^2` 

 

 

 

 

`b)` 

`r=(18,84)/(2pi)\ m=(9,42)/(pi)\ m~~(9,42)/(3,14)\ m=942/314\ m=3\ m` 

`P~~pi*(3\ m)^2=pi*9\ m^2=9pi\ m^2` 

 

 

 

`c)` 

`r=(14pi)/(2pi)\ dm=7\ dm` 

`P=pi*(7\ dm)^2=pi*49\ dm^2=49pi\ dm^2` 

 

 

 

`d)` 

`r=(pi)/(2pi)\ cm=1/2 \ cm` 

`P=pi*(1/2\ cm)^2=pi*1/4\ cm^2=1/4pi\ cm^2` 

 

 

`e)` 

`r=(1/2pi)/(2pi)\ m=(1/2)/2\ m=1/2:2\ m=1/2*1/2\ m=1/4\ m` 

`P=pi*(1/4\ m)^2=pi*1/16\ m^2=1/16pi\ m^2` 

 

 

`f)` 

`r=(50\ pi)/(2pi)\ cm=25\ cm` 

`P=pi*(25\ cm)^2=pi*625\ cm^2=625pi\ cm^2`