Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Rabata kwiatowa w kształcie rombu ma powierzchnię 0,15 a 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Rabata kwiatowa w kształcie rombu ma powierzchnię 0,15 a

15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie

`P=0,15\ a=0,15*100\ m^2=15\ m^2` 

 

Oznaczmy długość drugiej przekątnej (w m) jako x. 

`1/2*5*x=15\ \ \ |:5` 

`1/2*x=3\ \ \ |*2` 

`x=6\ m=600\ cm` 

 

Teraz musimy obliczyć, ile czerwonych tulipanów zmieścimy. 

Policzmy, na ile odcinków długości 15 cm można podzielić przekątną długości 600 cm: 

`600\ cm:15\ cm=600:15=40` 

Musimy wsadzić tulipana na początku i końcu każdego odcinka, więc wsadzimy 41 tulipanów. 

(Jeśli mielibyśmy na przykład 5 odcinków, to byłoby 6 tulipanów, gdyby były 3 odcinki, to byłyby 4 tulipany, co obrazuje poniższy rysunek. Zawsze ilość tulipanów - czyli punktów wyznaczających odcinki - jest o 1 większa niż liczba odcinków)

Odpowiedź:Posadzono 41 tulipanów.