Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Każdy uczeń klasy Ib ma co najmniej 4.0 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Każdy uczeń klasy Ib ma co najmniej

5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

`I.\ "TAK"` 

Wiemy, że brata ma 12 uczniów, siostrę ma 15 uczniów, a brata i siostrę ma 5 uczniów. Wiemy także, że w tej klasie nie ma jedynaków. 

Jeśli dodamy do siebie liczbę uczniów mających brata i liczbę uczniów mających siostrę, to uczniowie mający zarówno brata jak i siostrę zostaną policzeni podwójnie (raz do grupy mających brata, raz do grupy mających siostrę). Jeśli więc od tej sumy odejmiemy liczbę 5, to otrzymamy liczbę wszystkich uczniów tej klasy: 

`12+15-5=22` 

 

 

`II.\ "NIE"` 

Wiemy tylko, ilu uczniów ma brata, ale nie wiemy, czy ci uczniowie mają tylko jednego brata, czy też może więcej braci. 

 

 

`III. \ "TAK"` 

Z treści zadania wiadomo, że każdy uczeń ma co najmniej jedno rodzeństwo, więc liczba uczniów niemających rodzeństwa wynosi 0. 

 

 

`IV.\ "TAK"` 

Wiemy, że wszystkich uczniów jest 22 oraz że siostrę ma 15 uczniów. Oznacza to, że 22-15=7 uczniów nie ma siostry.