Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Pewna firma przeznaczyła na zakup 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Pewna firma przeznaczyła na zakup

13Zadanie
14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie

Kwota 1300 zł musi wystarczyć na zakup papieru w cenie brutto (cena netto+podatek). Wiemy, że podatek stanowi 23% ceny netto, więc cena brutto to 100+23%=123% ceny netto. Oznaczmy cenę netto, jaką zapłaci ta firma za papier, jako x. Wtedy możemy zapisać równanie: 

`123%*x=1300` 

`1,23*x=1300` 

`x=1300:1,23=130\ 000:123=1056,9105~~1056,91` 

 

 

Firma może przeznaczyć więc na zakup papieru maksymalnie 1056,91 zł netto. 

Gdyby kupiła 100 ryz, to zapłaciłaby netto następującą kwotę:

`100*9,90\ "zł"=990\ "zł"` 

 

Firma dysponuje większymi środkami, więc może kupić ponad 100 ryz (po 9,85 zł za ryzę). 

Obliczmy, ile ryz w cenei 9,85 zł można kupić za 1056,91 zł:

`1056,91:9,85=105\ 691:985=107,300~~107` 

 

Odpowiedź:

Ta firma może kupić w hurtowni ROXANA maksymalnie 107 ryz papieru.