Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Oblicz objętość prostopadłościanu 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zapiszmy podane wymiary w metrach (w takiej jednostce podano sumę długości wszystkich krawędzi)

`4 \ dm=0,4\ m` 

`50\ cm=0,5\ m` 

 

Prostopadłościan ma po 4 krawędzie każdej długości. Jeśli oznaczymy długość trzeciej krawędzi (w metrach) jako x, to możemy zapisać równanie

`4*0,4+4*0,5+4*x=5,6` 

`1,6+2+4x=5,6` 

`3,6+4x=5,6\ \ \ \ |-3,6` 

`4x=2\ \ \ \ |:4` 

`x=2/4=1/2=0,5` 

 

Zatem trzecia krawędź tego prostopadłościanu ma długość 0,5 m. 

Obliczamy objętość prostopadłościanu:  

`0,4\ m*0,5\ m*0,5\ m=0,1\ m^3`