Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Suma długości krawędzi sześcianu 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Graniastosłup prawidłowy pięciokątny ma w podstawie pięciokąt foremny, czyli pięciokąt, którego wszystkie boki mają jednakową długość, a kąty mają jednakową miarę. 

Graniastosłup prawidłowy pięciokątny ma dwie podstawy, krawędź każdej podstawy ma 2 cm, więc łączna długość krawędzi tych dwóch podstaw wynosi: 

`2*5*2\ cm=20\ cm` 

 

Dodatkowo graniastosłup prawidłowy pięciokątny ma 5 krawędzi bocznych, każda z nich ma 32 mm. Łączna długość wszystkich krawędzi tego sześcianu wynosi: 

`20\ cm+5*32\ mm=20\ cm+160\ mm=20\ cm+16\ cm=36\ cm` 

 

Wiemy, że suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest taka sama. Sześcian ma 12 krawędzi jednakowej długości, więc długość jednej krawędzi jest równa: 

`36\ cm:12=3\ cm` 

 

 

Skala 1:2 oznacza, że wymiary na rysunku są 2 razy mniejsze od wymiarów rzeczywistych. Zatem krawędź sześcianu na rysunku ma długość:

`3\ cm:2=1,5\ cm` 

 

Rysujemy tą siatkę w skali 1:2