Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Narysuj w naturalnej wielkości 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Do narysowania przekroju ABFE potrzebne będą długości odcinków AB, BF, FE, EA. Znamy długości odcinków AB (długość wynosi 10) oraz EF (długość wynosi 6). 

Musimy więc znaleźć długości odcinków BF oraz EA - te odcinki są ramionami trapezu równoramiennego, więc mają jednakową długość. 

Długość odcinka EA uzyskamy jako przeciwprostokątną trójkąta EDA, jednak najpierw musimy znaleźć długość odcinka AD. 

 

Najpierw obliczymy długość ramienia trapezu ABCD, czyli długość odcinków AD i BC. 

Obok rysunku zapisano informację o mierze kątów DAB i CBA, więc zamalowane trójkąty są równoramienne (mają kąt prosty, kąt 90°, więc trzeci kąt ma miarę 180°-90°-45°=45°, a jeśli trójkąt ma dwa kąty jednakowej miary, to jest równoramienny). 

Zatem ramiona trójkąta mają jednakową długość, co zaznaczono na rysunku. 

 

Rysujemy trójkąt prostokątny równoramienny o przyprostokątnych 2 cm i zaznaczamy jego przekątną (oznaczamy ją AD). Rysunki wykonujemy na papierze w kratkę (2 kratki to 1 cm), aby łatwo można było odczytać wymiary.

 

 

 

Mamy długość odcinka AD, więc będziemy mogli wykorzystać trójkąt EDA - długość przyprostokątnej AD uzyskaliśmy przed chwilą, przyprostokątna ED ma długość 8-4=4, szukamy długości przeciwprostokątnej AE. 

Do narysowanego odcinka AD dorysowujemy pod kątem prostym odcinek ED o długości 4 cm. W ten sposób uzyskujemy odcinek AE. 

 

Teraz musimy narysować trapez o podstawach 10 cm i 6 cm oraz ramieniu długości takiej, jak odcinek EA. Zaczynamy od wykreślenia dolnej podstawy oraz dwóch wysokości (tak jak w pierwszym rysunku, odcinki wyznaczone przez końce podstawy i wysokości będą mieć po 2 cm)

 

Teraz wystarczy ustawić rozwartość cyrkla taką, jak długość odcinka AE i z punktów A oraz B w powyższym rysunku wykreślić łuki, dzięki czemy powstaną punkty E oraz F. 

 

 

Trapez ABFE jest zaznaczonym przekrojem.