Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Zaznacz w układzie współrzędnych punkty 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zaznacz w układzie współrzędnych punkty

4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
1Zadanie
2Zadanie

`a)` 

Liczby naturalne dodatnie parzyste to 2, 4, 6, 8, 10, ...

Spośród tych liczb jedyną liczbą mniejszą od 7 i podzielną przez 3 jest liczba 6. 

Zatem podstawiamy 6 w miejsce n i obliczamy współrzędne punktów A, B, C:

`A=(n/4,\ n+2)=(6/4,\ \ \ 6+2)=(3/2,\ \ 8)=(1 1/2,\ \ 8)` 

`B=(-2/3n,\ 1/3n+1)=(-2/strike3^1*strike6^2, \ \ \ 1/3*6+1)=(-4,\ \ 2+1)=(-4,\ \ 3)` 

`C=(-n^2/9,\ 1-n)=(-6^2/9,\ \ \ 1-6)=(-36/9,\ \ \ -5)=(-4,\ \ -5)` 

 

 

 

`b)` 

Liczby całkowite ujemne nieparzyste to -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13 ...

Spośród nich liczby nie mniejsze niż -11 to -1, -3, -5, -7, -9, -11. 

Z tych liczb jedyną liczbą podzielną przez kwadrat liczby 3 (czyli przez 9) jest liczba -9. 

Zatem musimy podstawić -9 w miejsce n.

 

`A=(n/4,\ n+2)=(-9/4,\ -9+2)=(-2 1/4,\ -7)` 

`B=(-2/3n,\ 1/3n+1)=(-2/strike3^1*(-strike9^3),\ 1/3*(-9)+1)=(6,\ -3+1)=(6,\ -2)` 

`C=(-n^2/9,\ 1-n)=(-(-9)^2/9,\ 1-(-9))=(-81/9,\ 1+9)=(-9,\ 10)`