Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych

2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

`a)\ 9y+5+(2y+3x-y)-10y=` 

`\ \ \ =ul(9y)+5+ul(2y)+3x-ul(y)-ul(10y)=5+3x` 

 

 

`b)\ (3-4x^2+5x)-(-3x+5x^2+3)=` 

`\ \ \ =ul3-ul(ul(4x^2))+ul(ul(ul(5x)))+ul(ul(ul(3x)))-ul(ul(5x^2))-ul3=-9x^2+8x` 

 

 

`c)\ (1/4x^2-0,2y-3)-(-1/5y+0,25x^2-3)=` 

`\ \ \ =(1/4x^2-1/5y-3)-(-1/5y+1/4x^2-3)=` 

`\ \ \ =ul(1/4x^2)-ul(ul(1/5y))-ul(ul(ul(3)))+ul(ul(1/5y))-ul(1/4x^2)+ul(ul(ul(3)))=0` 

 

 

`d)\ (4a^2-3ab-0,1a)+(-14a^2+2ab+0,1a)=`  

`\ \ \ =ul(4a^2)-ul(ul(3ab))-ul(ul(ul(0,1a)))-ul(14a^2)+ul(ul(2ab))+ul(ul(ul(0,1a)))=-10a^2-ab`