Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Napisz następujące wyrażenia algebraiczne 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Napisz następujące wyrażenia algebraiczne

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Uzupełniamy wyrażenia po kolei: 

`a)` 

Podwojony sześcian: 

`2*(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )^3` 

 

Podwojony sześcian różnicy: 

`2*(\ \ \ \ \ -\ \ \ \ \ )^3` 

 

Podwojony sześcian różnicy iloczynów liczb a i b oraz c i d: 

`2*(a*b-c*d)^3` 

 

 

 

`b)` 

Pierwiastek z ilorazu: 

`sqrt(((\ \ \ \ \ \ \ \ ))/((\ \ \ \ \ \ \ \ )))` 

 

Pierwiastek z ilorazu sumy liczb x i y przez ich różnicę:

`sqrt((x+y)/(x-y))` 

 

 

 

`c)` 

Różnica:

`(\ \ \ )-(\ \ \ )` 

 

Różnica kwadratów:

`(\ \ \ )^2-(\ \ \ )^2` 

 

Różnica kwadratów potrojonej liczby a oraz iloczynu liczb x, y i z:

`(3*a)^2-(x*y*z)^2`