Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Przeczytaj następujące wyrażenia 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przeczytaj następujące wyrażenia

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

a) różnica liczby 3 razy większej od x oraz liczby a

b) iloraz liczby 3 razy większej od x przez różnicę liczb x oraz y

c) suma kwadratu liczby a oraz liczby 2 razy większej od kwadratu liczby b

d) różnica sześcianu liczby a oraz liczby y

e) iloraz różnicy sześcianów liczb x oraz y przez kwadrat liczby x

f) kwadrat ilorazu różnicy liczb x oraz y przez liczbę 2 razy większą od x