Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Która zależność nie została poprawnie określona? 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Która zależność nie została poprawnie określona?

8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie

`A.\ ` 

`sqrt30<sqrt36<6` 

`sqrt10+sqrt20>sqrt9+sqrt16=3+4=7>6` 

Lewa strona jest mniejsza od 6, prawa jest większa od 6, zatem zależność nie została poprawnie określona.

 

 

`B.` 

`sqrt73-sqrt33<sqrt81-sqrt33=9-sqrt33<9-sqrt25=9-5=4` 

`sqrt40>sqrt16=4` 

Lewa strona jest mniejsza od 4, prawa strona jest większa niż 4, więc zależność nie została poprawnie określona.

 

 

`C.` 

`root(3)120-root(3)100<root(3)125-root(3)100=5-root(3)100<5-root(3)64=5-4=1` 

`root(3)20>root(3)1=1` 

Lewa strona jest mniejsza od 1, prawa jest większa od 1, więc zależność nie została poprawnie określona.

 

 

`D. ` 

`root(3)30+root(3)40>root(3)27+root(3)27=3+3=6`

 `root(3)70<root(3)216=6` 

Lewa strona jest większa od 6, prawa strona jest mniejsza od 6, więc zależność nie została poprawnie określona.

 

Żadna z zależności nie została poprawnie określona, zatem należy zaznaczyć wszystkie podane odpowiedzi.