Autorzy:Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Wykonaj mnożenie, odpowiedź podaj ...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wykonaj mnożenie, odpowiedź podaj ...

3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie

`"a)"\ (4x-12)/(x+2)*(2x+4)/(2x-6)` 

Zakładamy, że:

`x+2!=0\ \ \ "i"\ \ \ 2x-6!=0` 

`x!=-2\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x!=3` 

Stąd:

`x \in RR\\{-2,3}` 

Wykonujemy mnożenie:

`(4x-12)/(x+2)*(2x+4)/(2x-6)=(4strike((x-3)*2(x+2)))/(strike((x+2)*2(x-3)))=4` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`   

`"b)"\ (3-x)/(x)*(2x+6)/(x^2-9)` 

Zakładamy, że:

`x!=0\ \ \ "i"\ \ \ x^2-9!=0`  

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x!=3\ \ "i"\ \ \ x!=-3`   

Stąd:

`x \in RR\\{-3,0,3}` 

Wykonujemy mnożenie:

`(3-x)/(x)*(2x+6)/(x^2-9)=(-1strike((x-3))*2strike((x+3)))/(xstrike((x-3)(x+3)))=-2/x`     

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`    

`"c)"\ (-x^2+5x)/(2x+1)*(4x^2-1)/(x^2)`  

Zakładamy, że:

`2x+1!=0\ \ \ "i"\ \ \ x^2!=0`   

`x!=-1/2\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x!=0`    

Stąd:

`x \in RR\\{-1/2,0}` 

Wykonujemy mnożenie:

`(-x^2+5x)/(2x+1)*(4x^2-1)/(x^2)=(-strike(x)(x-5)(2x-1)strike((2x+1)))/(strike((2x+1))*x^strike(2))=(-(x-5)(2x-1))/(x)`         

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`    

`"d)"\ (x^2-9)/(x^2-4)*(0,5x+1)/(9-3x)`    

Zakładamy, że:

`\ \ \ \ \ \ x^2-4!=0\ \ \ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ 9-3x!=0`    

`x!=2\ \ "i"\ \ \ x!=-2\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x!=3`    

Stąd:

`x \in RR\\{-2,2,3}` 

Wykonujemy mnożenie:

`(x^2-9)/(x^2-4)*(0,5x+1)/(9-3x)=(strike((x-3))(x+3)(0,5x+1))/((x-2)(x+2)*(-3)strike((x-3)))=((x+3)strike((0,5x+1)))/(-3(x-2)*2strike((0,5x+1)))=(x+3)/(-6(x-2))` 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"e)"\ ((x-2)^2)/(x^2+4x+4)*(2+x)/(x^2-4)`    

Zakładamy, że:

` x^2+4x+4!=0\ \ \ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ x^2-4!=0`     

`(x+2)^2!=0\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x!=2\ \ \ "i"\ \ \ \ x!=-2` 

`x!=-2`       

Stąd:

`x \in RR\\{-2,2}` 

Wykonujemy mnożenie:

`((x-2)^2)/(x^2+4x+4)*(2+x)/(x^2-4)=((x-2)^strike(2)*strike((2+x)))/((x+2)^2*strike((x-2)(x+2)))=(x-2)/((x+2)^2)`    

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

`"f)"\ (3x^2-x^3)/(2x-6)*(x^2+2x+1)/(x^4-x^2)`     

Zakładamy, że:

` 2x-6!=0\ \ \ \ \ \ \ \ "i"\ \ \ \ \ \ x^4-x^2!=0`      

`\ \ x!=3\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x^2(x^2-1)!=0`  

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ x!=0\ \ "i"\ \ x!=1\ \ "i"\ \ x!=-1`        

Stąd:

`x \in RR\\{-1,0,1,3}`  

Wykonujemy mnożenie:

`(3x^2-x^3)/(2x-6)*(x^2+2x+1)/(x^4-x^2)=(strike(x^2)(3-x)*(x+1)^2)/(2(x-3)*strike(x^2)(x^2-1))=(-1strike((x-3))(x+1)^strike(2))/(2strike((x-3))(x-1)strike((x+1)))=(-(x+1))/(2(x-1))`