Autorzy:Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oblicz współczynnik a wielomianu w jeśli 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Oblicz współczynnik a wielomianu w jeśli

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie
6Zadanie
7Zadanie

`a)` 

`w(2)=2^2-a*2+2=4-2a+2=6-2a` 

`"wiemy, że "w(2)=4," czyli "6-2a=4` 

`6-2a=4\ \ \ |-6` 

`-2a=-2\ \ \ |:(-2)` 

`a=1` 

 

 

 

`b)` 

`w(0)=0^3-2*0^2+a=a` 

`a=-2` 

 

 

 

`c)` 

`w(1)-w(-1)=(a*1^3-5*1^2+1)-(a*(-1)^3-5*(-1)^2+(-1))=` 

`=(a-5+1)-(-a-5-1)=(a-4)-(-a-6)=a-4+a+6=2a+2` 

 

`2a+2=3/2\ \ \ |-2` 

`2a=-1/2\ \ \ |:2` 

`a=-1/4` 

 

` `