Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Uzupełnij tabelę. 100%, 15%4.4 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Uzupełnij tabelę. 100%, 15%

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

Uzupełnimy kolejne kolumny tabeli:

  • 15% pewnej kwoty wynosi 45 zł. Chcemy znaleźć 100% tej kwoty. Obliczmy najpierw 1% tej kwoty, czyli 15 razy mniej niż 15%:

`45 \ "zł":15= 3 \ "zł"`

Mając 1% możemy obliczyć 100% tej kwoty, które jest 100 razy większe:

`3 \ "zł"*100=300 \ "zł"`

  • 15% pewnej masy wynosi 7,5 kg. Chcemy znaleźć 100% tej masy. Obliczmy najpierw 1% tej masy, czyli 15 razy mniej niż 15%:

`7,5 \ "kg":15=75/10 \ "kg":15=strike75^5/10 \ "kg"*1/strike15^1=5/10 \ "kg"=0,5 \ "kg"`

Mając 1% możemy obliczyć 100% tej masy, które jest 100 razy większe:

`0,5 \ "kg"*100=50 \ "kg"`

  • 15% pewnej ilości wynosi 105 sztuk. Chcemy znaleźć 100% tej ilości. Obliczmy najpierw 1% tej ilości, czyli 15 razy mniej niż 15%:

`105 \ "szt.":15= 7 \ "szt."`

Mając 1% możemy obliczyć 100% tej ilości, które jest 100 razy większe:

`7 \ "szt."*100=700 \ "szt."`

 

 

100% 300 zł 50 kg 700 sztuk
15% 45 zł 7,5 kg 105 sztuk