Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Oblicz kwotę, o jaką podwyższono lub obniżono4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Oblicz kwotę, o jaką podwyższono lub obniżono

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie
5Zadanie

a) Jeśli cenę towaru obniżymy o 15%, to nowa cena stanowi 100%-15%=85% ceny początkowej. Wiemy zatem, że cena 255 zł stanowi 85% ceny początkowej. Obliczmy 1% ceny początkowej, dzieląc te 85 % ceny począkowej na 85, a następnie uzyskane w ten sposób 1% ceny początkowej pomnóżmy przez 15- uzyskamy wtedy 15% ceny początkowej, czyli kwotę, o jaką obniżono cenę tego towaru:

`255 "zł":85 *15=3"zł"*15=ul(ul(45"zł"))`

b) Jeśli cenę towaru podwyższymy o 12%, to nowa cena stanowi 100%+12%=112% ceny początkowej. Wiemy zatem, że cena 364 zł stanowi 112% ceny początkowej. Obliczmy 1% ceny początkowej, dzieląc te 112 % ceny począkowej na 112, a następnie uzyskane w ten sposób 1% ceny początkowej pomnóżmy przez 12- uzyskamy wtedy 12% ceny początkowej, czyli kwotę, o jaką podwyższono cenę tego towaru:

`364 \ "zł":112*12=strike364^91/strike112^28 "zł"*12=91/strike28^7"zł"*strike12^3=(strike91^13*3)/strike7^1"zł"=` `ul(ul(39 "zł"))`

c) Jeśli cenę towaru podwyższymy o 8%, to nowa cena stanowi 100%+8%=108% ceny początkowej. Wiemy zatem, że cena 540 zł stanowi 108% ceny początkowej. Obliczmy 1% ceny początkowej, dzieląc te 108 % ceny począkowej na 108, a następnie uzyskane w ten sposób 1% ceny początkowej pomnóżmy przez 8- uzyskamy wtedy 8% ceny początkowej, czyli kwotę, o jaką podwyższono cenę tego towaru:

`540"zł":108*8=5"zł"*8=ul(ul(40"zł"))`