Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2016
Podaj wartość pierwiastka. a) ³√8 b) ³√64 c) ³√1000 d) ³√7294.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Podaj wartość pierwiastka. a) ³√8 b) ³√64 c) ³√1000 d) ³√729

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

a)

`root(3)8=2`

b)

`root(3)64=4`

c)

`root(3)1000=10`

d)

`root(3)729=9`

e)

`root(3)(64/729)=root(3)64/root(3)729=4/9`

f)

`root(3)(729/125)=root(3)729/root(3)125=9/5=1 4/5`

g)

`root(3)(3 3/8)=root(3)(27/8)=root(3)27/root(3)8=3/2`

h)

`root(3)(1/729)=root(3)1/root(3)729=1/9`

i)

`root(3)(1 61/64)=root(3)(125/64)=root(3)125/root(3)64=5/4=1 1/4`

j)

`root(3)(0,027)=0,3`

k)

`root(3)(0,000001)=0,01`

l)

`root(3)(1,331)=1,1`