Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Określ, czy podana liczba jest dodatnia4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii

a)

`sqrt((sqrt225-2sqrt25)*5)-25=sqrt((15-2*5)*5)-25=sqrt((15-10)*5)-25=sqrt(5*5)-25=5-25=(-20)`

Liczba jest ujemna.

b)

`4-sqrt(21-sqrt16*sqrt9)=4-sqrt(21-4*3)=4-sqrt(21-12)=4-sqrt9=4-3=1`

Liczba jest dodatnia.

c)

`sqrt((4sqrt400-4sqrt100)*10)-30=sqrt((4*20-4*10)*10)-30=sqrt((4*20-4*10)*10)-30=`

`=sqrt((80-40)*10)-30=sqrt(40*10)-30=sqrt400-30=20-30=(-10)`

Liczba jest ujemna.

d)

`sqrt(25sqrt25-25)-sqrt(9sqrt9+9)=sqrt(25*5-25)-sqrt(9*3+9)=sqrt(125-25)-sqrt(27+9)=sqrt100-sqrt36=10-6=4`

Liczba jest dodatnia.