Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W Światowym Konkursie Sprowadzania Ułamków4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Obliczamy jaką część wszystkich uczestników stanowią reprezentanci: Afryki,Ameryki,Azji i Australii.

`1/4+2/7+3/14+1/21+3/28=21/84+24/84+18/84+4/84+9/84=76/84`

Mianownik mówi nam, że było 84 uczestników konkursu (gdybyśmy go rozszerzyli, byłoby więcej niż 100 uczestników, a gdybyśmy go skrócili, wymienione w treści zadania części reprezentantów z poszczególnych kontynentów byłyby takie, że odpowiadająca im ilość osób byłaby liczbą niecałkowitą

Przedstawiciele Europy (pozostali)

`1- 76/84= 8/84`

`8 /84 * 84= 8 \ \ "reprezentów"`