Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Na rysunku przedstawiono kwadrat o boku a oraz 4.45 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Na rysunku przedstawiono kwadrat o boku a oraz

8Zadanie
9Zadanie
10Zadanie
11Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Pole kwadratu:

`P_1=a*a=a^2`

`P_1=(12 \ cm)^2=144 \ cm^2`

Pole prostokąta:

`P_2=4a*1/3a=4/3a^2`

`P_2=4/3*(12 \ cm)^2=4/strike3*strike144^48 \ cm^2=192 \ cm^2`