Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Uzasadnij, że liczba 749 796 jest podzielna5.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Uzasadnij, że liczba 749 796 jest podzielna

2Zadanie
3.1.Zadanie
3.2.Zadanie

a)

ostatnią cyfrą tej liczby jest 6 (cecha podzielności)

b)

`7+4+9+7+9+6=42:3=14`

Suma cyfr tej liczby dzieli się przez 3 (cecha podzielności)

c)

Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest podzielna przez 2 i 3- a to udowodniono w podpunkcie a) i b).