Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Obwód prostokąta jest równy 25 cm. Jego krótszy4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Obwód prostokąta jest równy 25 cm. Jego krótszy

1Zadanie

Jeśli dłuższy bok oznaczymy sobie jako x, a krótszy bok stanowi ¼ boku dłuższego, to ten krótszy bok oznaczymy jako ¼x. W oparciu o te oznaczenia i podany w treści zadania obwód prostokąta sporządzamy równanie:

`1/4x+x+1/4x+x=25 `

`2 2/4x=25`

`2 1/2x=25 \ \ \ \ \ |:2 1/2`

`x=25 : 2 1/2`  

`x=25: 5/2`

`x=strike25^5*2/strike5^1=10 \ cm`

Znamy długość dłuższego boku. Wiadomo, że długość krótszego boku stanowi jedną czwartą długości dłuższego boku, zatem:

`1/4x=1/4*10 \ cm=10/4cm=5/2cm=2 1/2cm`

Pole prostokąta to iloczyn jego boków:

`P=10 \ cm*2 1/2 cm=10 \ cm*5/2cm=50/2 \ cm^2=25 \ cm^2`

Odpowiedź:

Pole prostokąta wynosi 25 cm².