Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wyznacz miary kątów trapezu prostokątnego, jeśli:4.5 gwiazdek na podstawie 12 opinii

a) Dwa kąty wewnętrzne każdego trapezu prostokątnego to kąty proste. Na tej podstawie, oraz korzystając ze znajomości sumy miar kątów w czworokącie, która wynosi 360°, sporządzamy równanie, w którym miarę nieznanego kąta określamy jako alfa.

`alpha+73^o +90^o +90^o=360^o`

`alpha+253^o=360^o`

`alpha=360^o-253^o`

`alpha=107^o`

Odpowiedź: Miary kątów tego trapezu prostokątnego to 107°,73°,90° i 90°.

b) Jeden kąt jest czterokrotnie mniejszy od drugiego, czyli ten drugi jest czterokrotnie większy od pierwszego. Oznaczmy te kąty jako ß i 4 ß.

`90^o +90^o +beta+4beta=360^o`

`180^o +5beta=360^o`

`5beta=360^o-180^o`

`5beta=180^o \ \ \ \ \ |:9`

`beta=36^o`

`4beta=4*36^o=144^o`

Odpowiedź: Miary kątów tego trapezu prostokątnego to 144°, 36°,90° i 90°.