Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wyznacz miary kątów γ i δ.4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Układamy równania w oparciu o twierdzenie, że suma miar kątów przyległych wynosi 180°.

 

Wiadomo, że:

`1'=(1/60)^o \ \ \ \ \ => \ \ \ 1^o=60'`

`1''=(1/60)' \ \ \ \ \ => \ \ \ \ 1'=60''` 

 

`gamma+gamma+40^o20'30''=180^o`

`2gamma=180^o-40^o20'30''`

`2gamma=140^o-20'30''`

`2gamma=139^o60'-20'30''`

`2y=139^o40'-30''`

`2gamma=139^o39'60''-30''`

`2gamma=139^o39'30'' \ \ \ \ \ \ |:2`

`gamma=(139^o39'30'')/2` 

`gamma=(139^o +39'+30'')/2`

`gamma=139^o/2+(39')/2+(30'')/2`

`gamma=69,5^o +19,5'+15''`

`gamma=69^o30'+19'30''+15''`

`gamma=69^o +30'+19'+30''+15''`

`ul(ul(gamma=69^o49'45''))`

 

 

`90^o +delta+30^o47'13''=180^o`

`delta=180^o-90^o-30^o47'13''`

`delta=90^o-30^o47'13''`

`delta=60^o-47'13''`

`delta=59^o60'-47'13''`

`delta=59^o13'-13''`

`delta=59^o12'60''-13''`

`ul(ul(delta=59^o12'47''))`