Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Kuba zapisywał dowolną liczbę czterocyfrową 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Kuba zapisywał dowolną liczbę czterocyfrową

zad. 1Zadanie
zad. 2Zadanie

`a)` 

Wiemy, że liczby 3003, 1212, 5781 oraz 1017 dzielą się przez 3. Jeśli do tych liczb dodamy jakieś wielokrotności trójki, to powstałe liczby nadal będą dzielić się przez 3. 

Inne czterocyfrowe liczby podzielne przez 3 to na przykład (wybierz trzy z nich): 

`3003+3=3006` 

`3003+12=3015` 

`1212+21=1233` 

`1212+30=1242` 

`5781+9=5790` 

`5781+6=5787` 

`1017+24=1041` 

`1017+60=1077` 

 

 

`b)` 

Przerysuj tabelkę z tymi liczbami, które wybrałeś w a). 

 

liczba 

podzielna

przez 3

czy cyfrą

jedności

liczby 

jest 3?

czy każda

z cyfr

liczby jest

podzielna

przez 3?

czy

liczba jest

nieparzysta?

czy suma cyfr

liczby jest 

podzielna

przez 3?

czy dwie

ostatnie cyfry

liczby tworzą

liczbę podzielną

przez 3?

`3003`  `TAK` 

`TAK` 

`TAK`  `TAK`  `TAK` 
`1212`  `NIE`  `NIE`  `NIE` 

`TAK` 

(suma=6)

`TAK` 
`5781`  `NIE`  `NIE`  `TAK` 

`TAK` 

(suma=21)

`TAK` 
`1017`  `NIE`  `NIE`  `TAK` 

`TAK` 

(suma=9)

`NIE` 
`3006`  `NIE`  `TAK`  `NIE` 

`TAK` 

(suma=9)

`NIE` 
`3015`  `NIE`  `NIE`  `TAK` 

`TAK` 

(suma=9)

`TAK` 
`1233` `TAK`  `NIE`  `TAK` 

`TAK` 

(suma=9)

`TAK` 
`1242` `NIE`  `NIE`  `NIE` 

`"TAK"` 

(suma=9)

`TAK` 
`5790` `NIE`  `NIE`  `NIE` 

`"TAK"` 

(suma=21)

`TAK` 
`5787` `NIE`  `NIE`  `TAK` 

`"TAK"` 

(suma=27)

`TAK` 
`1041` `NIE`  `NIE`  `TAK` 

`"TAK"` 

(suma=6)

`NIE` 
`1077`  `NIE`  `NIE`  `TAK` 

`TAK` 

(suma=15)

`NIE` 

 

 

`c)` 

Jedyną kolumną tabelki, gdzie pojawiają się tylko odpowiedzi "tak" jest przedostatnia kolumna, czyli można spodziewać się, że liczba jest podzielna przez 3, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 3. 

Przykładowe liczby spełniające tę własność to: 15 (suma 6), 39 (suma 12), 45 (suma 9). Wszystkie te liczby są podzielne przez 3.