Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Podaj cztery liczby, których dzielnikiem jest liczba 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Podaj cztery liczby, których dzielnikiem jest liczba

23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie
26Zadanie

`a)` 

Liczba jest podzielna przez 10, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0, takie liczby to na przykład: 10, 20, 30, 40. 

 

 

`b)` 

Liczba jest podzielna przez 100, jeśli jej dwie ostatnie cyfry są równe 00, takie liczby to na przykład: 100, 200, 300, 400. 

 

 

`c)` 

Liczba jest podzielna przez 1000, jeśli jej trzy ostatnie cyfry są równe 000, takie liczby to na przykład: 1000, 2000, 3000, 4000.