Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
W klocku sześciennym suma długości wszystkich 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

W klocku sześciennym suma długości wszystkich

22Zadanie
23Zadanie
24Zadanie
25Zadanie
26Zadanie
27Zadanie
28Zadanie

Sześcian ma 12 krawędzi, stąd długość jednej krawędzi tego klocka sześciennego:

`36 \ cm:12=3 \ cm`

Otrzymany prostopadłościan ma cztery krawędzie długości 9 cm i osiem krawędzi długości 6 cm:

`4* 9 \ cm+8*6 \ cm=36 \ cm+48 \ cm=84 \ cm`

Odpowiedź:

Suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu wynosi 84 cm.