Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Na mapie Puszczy Augustowskiej, wykonanej w skali 1: 70 0004.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Na mapie Puszczy Augustowskiej, wykonanej w skali 1: 70 000

11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie

a) Zgodnie ze skalą mapy 1:70 000 długość jeziora Sajno w rzeczywistości jest 70 000 razy większa niż na mapie, czyli wynosi:

`11 \ cm*70 \ 000=770 \ 000 \ cm=7700 \ m=7,7 \ km`

 

b) Skoro turyści przepływają w ciągu godziny 3 km, to na przepłynięcie całej długości jeziora Sajno potrzebują tyle godzin, ile razy większa jest długość 7,7 km od 3 km.

`7,7 \ km:3 \ km=77:30=77/30=2 17/30`  

`2 17/30 \ h=2 \ h+17/strike30^1*strike60^2 \ min=2 \ h \ 34 \ min`

Odpowiedź: Turyści potrzebują 2 godzin i 34 minut.  

c) Jezioro Sajenek ma długość 1400 m, stąd na mapie wykonanej w skali 1:35 000 będzie mieć długość 35 000 razy mniejszą, czyli długość:

`1400 \ m:35 \ 000=14 \ m:350=0,04 \ m=4 \ cm`

 

d) Jezioro Sajenek ma 1400 m długości, a jezioro Sajno 7,7 km długości, czyli 7700 m długości.

`7700 \ m-1400 \ m=6300 \ m`   

Odpowiedź: Jezioro Sajenek jest o 6300 m krótsze od jeziora Sajno.  

e) Do obliczenia łącznej długości trzech połączonych jezior brakuje nam długości jeziora Sajenko, które na mapie wykonanej w skali 1:70 000 ma długość 2 cm.

`2 \ cm*70 \ 000 =140 \ 000 \ cm=1400 \ m`  

Suma długości trzech jezior:

`7700 \ m+1400 \ m+1400 \ m=10 \ 500 \ m=10,5 \ km` 

Odpowiedź: Suma długości tych trzech jezior wynosi 10,5 km.  

f) Skoro turyści przepływają w ciągu godziny 3 km, to na przepłynięcie długości 10,5 km potrzebują tyle godzin, ile razy większa jest długość 10,5 km od 3 km.

`10,5 \ km:3 \ km=3,5`

Odpowiedź: Kajakarze na przepłynięcie trasy biegnącej przez jeziora Sajno, Sajenek i Sajenko potrzebują 3,5 godziny.