Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Granica morska na mapie Polski wykonanej w skali 1:500 000 ma 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Granica morska na mapie Polski wykonanej w skali 1:500 000 ma

14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie
17Zadanie
18Zadanie
19Zadanie

Obliczmy rzeczywistą długość granicy morskiej. Na mapie Polski wykonanej w skali 1: 500 000 ma ona długość 88 cm, więc rzeczywista długość będzie 500 000 razy większa niż 88 cm, czyli będzie równa:

`88 \ cm*500 \ 000=88 \ cm*5*100 \ 000=440 \ cm*100 \ 000=44 \ 000 \ 000 \ cm`

Sprawdźmy, o ile razy dłuższa jest rzeczywista długość granicy morskiej od tej odległości przedstawionej na mapie w atlasie:

`44 \ 000 \ 000 \ cm:20 \ cm=4 \ 400 \ 000 \ cm:2 \ cm=2 \ 200 \ 000`

Ponieważ rzeczywista długość granicy morskiej jest 2 200 000 razy większa od jej długości na mapie w atlasie, to skala, w jakiej została wykonana mapa w tym atlasie, wynosi 1:2 200 000.

Odpowiedź:Skala, w jakiej została wykonana mapa w tym atlasie wynosi 1:2 200 000.