Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Wyznacz powierzchnię czerwsonej części znaku przedstawionego4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyznacz powierzchnię czerwsonej części znaku przedstawionego

18Zadanie
19Zadanie
20Zadanie
21Zadanie
22Zadanie
1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

Zauważmy, że na powierzchnię czerwonej części znaku składają się pola dwóch rownoległoboków o takich samych wymiarach: podstawie długości 250 mm i wysokości długości 250 mm oraz trójkąta o podstawie długości 500 mm i wysokości długości 250 mm. Pole czerwonej części znaku będzie sumą pól wymienionych figur.

`P_(Delta)=1/2*500 \ mm*250 \ mm=250 \ mm*250 \ mm=62500 \ mm^2`

 

 

 

`P_r=a*h=250 \ mm*250 \ mm=62500 \ mm^2` 

 

Całkowite pole czerwonej części znaku:

`P_c=P_Delta+2*P_r` 

 

`P_c=62500 \ mm^2+2*62500 \ mm^2=3*62500 \ mm^2=187500 \ mm^2`

 

 

Odpowiedź:

Powierzchnia czerwonej części znaku jest równa 187500 mm².