Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Zamiast każdego znaku w poprawnie zapisanej równości4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zamiast każdego znaku w poprawnie zapisanej równości

10Zadanie
11Zadanie
12Zadanie
13Zadanie

`square/square-1/square=1/2`

Każda liczba o takim samym liczniku i mianowniku wynosi 1.

`1-1/square=1/2`

Odejmując od liczby 1 pewny ułamek o liczniku 1 otrzymaliśmy ½. Ten odjęty ułamek może być równy tylko ½, bo:

`1-1/2=1/2` 

W miejsce znaku można wpisać tylko cyfrę 2.

`2/2-1/2=1/2`

`square=2`

Odpowiedź:

Można to zrobić tylko na jeden sposób.