Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Jaką cyfrę można wstawić w miejsce znaku 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jaką cyfrę można wstawić w miejsce znaku

28Zadanie
29Zadanie
30Zadanie
31Zadanie
32Zadanie

Liczba parzysta (podzielna przez 2) ma cyfrę jedności równą 0, 2, 4, 6 lub 8. 

Liczba podzielna przez 3 ma sumę cyfr podzielną przez 3. 

Wstawiamy kolejno wszystkie cyfry i sprawdzamy, czy suma cyfr danej liczby dzieli się przez 3. 

 

`a)` 

`50\ \ \ ->\ \ \ su ma=5+0=5` 

`52\ \ \ ->\ \ \ s u ma=5+2=7` 

`54\ \ \ ->\ \ \ su ma =5+4=9` 

`56\ \ \ ->\ \ \ s u ma =5+6=11` 

`58\ \ \ ->\ \ \ s u ma =5+8=13` 

 

W miejsce kwadraciku należy wstawić cyfrę 4. 

 

 

`b)` 

`300\ \ \ ->\ \ \ s u ma =3+0+0=3` 

`302\ \ \ ->\ \ \ s u ma =3+0+2=5` 

`304\ \ \ ->\ \ \ s u ma =3+0+4=7` 

`306\ \ \ ->\ \ \ s u ma =3+0+6=9` 

`308\ \ \ ->\ \ \ s u ma =3+0+8=11` 

 

W miejsce kwadraciku należy wstawić jedną z cyfr 0 lub 6. 

 

 

`c)` 

`250\ \ \ ->\ \ \ s u ma=2+5+0=7` 

`252\ \ \ ->\ \ \ s u ma=2+5+2=9` 

`254\ \ \ ->\ \ \ s u ma=2+5+4=11` 

`256\ \ \ ->\ \ \ s u ma =2+5+6=13`  

`258\ \ \ ->\ \ \ su ma =2+5+8=15` 

 

W miejsce kwadraciku należy wstawić jedną z cyfr 2 lub 8. 

 

 

`d)` 

Ostatnią cyfrą danej liczby jest 2 - zatem ta liczba na pewno jest parzysta. Suma wpisanych już cyfr jest równa 4+1+2=7. Musimy dopisać cyfrę w kwadracik tak, aby suma dzieliła się przez 9. W kwadraciku należy wpisać jedną z cyfr 2, 5, 8.