Autorzy:Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2015
Z cyfr 1, 4, 5, 9 utwórz liczbę, której cyfry się nie powtarzają 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Z cyfr 1, 4, 5, 9 utwórz liczbę, której cyfry się nie powtarzają

zad. 1Zadanie
20Zadanie
21Zadanie
22Zadanie
23Zadanie
24Zadanie

`a)` 

Musimy zapisać takie liczby dwucyfrowe, których suma cyfr dzieli się przez 3. 

Te liczby to:

`15,\ 45,\ 51,\ 54` 

Są 4 takie liczby.

 

 

`b)` 

Musimy zapisać takie liczby dwucyfrowe, których suma cyfr dzieli się przez 9.

Te liczby to:

`45,\ 54` 

Są 2 takie liczby.

 

 

`c)` 

Musimy zapisać takie liczby trzycyfrowe, których suma cyfr dzieli się przez 3 i nie dzieli się przez 9.

Te liczby to: 

`159,\ 195,\ 519,\ 591,\ 951,\ 915` 

Jest 6 takich liczb. 

 

 

`d)` 

Musimy zapisać takie liczby trzycyfrowe, których suma cyfr dzieli się przez 9. 

Te liczby to: 

`459,\ 495,\ 945,\ 549,\ 594,\ 954` 

Jest 6 takich liczb.